Badedrakt Zoggs UNDERWIRE Zoggs UNDERWIRE Badedrakt Zoggs KAHLIN CONCEALED KAHLIN CONCEALED 61WqvC5 Badedrakt Zoggs UNDERWIRE Zoggs UNDERWIRE Badedrakt Zoggs KAHLIN CONCEALED KAHLIN CONCEALED 61WqvC5 Badedrakt Zoggs UNDERWIRE Zoggs UNDERWIRE Badedrakt Zoggs KAHLIN CONCEALED KAHLIN CONCEALED 61WqvC5 Badedrakt Zoggs UNDERWIRE Zoggs UNDERWIRE Badedrakt Zoggs KAHLIN CONCEALED KAHLIN CONCEALED 61WqvC5 Badedrakt Zoggs UNDERWIRE Zoggs UNDERWIRE Badedrakt Zoggs KAHLIN CONCEALED KAHLIN CONCEALED 61WqvC5 Badedrakt Zoggs UNDERWIRE Zoggs UNDERWIRE Badedrakt Zoggs KAHLIN CONCEALED KAHLIN CONCEALED 61WqvC5
PACK PACK Palmers Truser 2 Palmers PACK Truser 2 Palmers 2 5dq5XZw

Badedrakt Zoggs UNDERWIRE Zoggs UNDERWIRE Badedrakt Zoggs KAHLIN CONCEALED KAHLIN CONCEALED 61WqvC5

Det er ikke lett å forstå forskjellen på jurister og advokater hvis man ikke selv jobber med juss. De har jo akkurat den samme utdannelsen og jobber ofte med de samme tingene. Forskjellene mellom jurister og advokater kan kanskje virke irrelevante for mange, men viktigheten av å forstå dem melder seg den dagen man har behov for juridisk hjelp. La oss starte med juristen:

Juristen

«Jurist» er betegnelsen på en person som har fullført en master i juss, også kalt rettsvitenskap. Dette er en fem-årig utdannelse som kan gjennomføres på universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Tittelen cand.jur., som oppnås når mastergraden i rettvitenskap er fullført og bestått, er i likhet med «advokat» beskyttet, men det er imidlertid ikke yrkestittelen «jurist». Hvis du er på leting etter en jurist burde du derfor sikre deg at vedkommende er cand.jur. og dermed har riktig utdannelse.

Jurister har et stort spekter av jobbmuligheter og kan jobbe med mangt i både privat og offentlig sektor. I samarbeid med klienter er deres viktigste oppgave å fungere som et stødig veilednings- og rådgivningsapparat i forhold til juridiske problemstillinger, og kommunisere det juridiske språket til deg på en enkel og forståelig måte. Videre kan juristen ta ansvar for forskjellige dokumenter og kontrakter, og forhandle på vegne av sine klienter. Jurister har imidlertid ikke møterett i retten, og kan derfor ikke representere deg i en rettsak. For å kunne føre saker for retten må man være advokat.

Zoggs KAHLIN Badedrakt UNDERWIRE Badedrakt CONCEALED UNDERWIRE Zoggs CONCEALED KAHLIN Zoggs Advokaten

For å oppnå den beskyttede tittelen «advokat» må juristen få advokatbevilling, og skal derfor ta et obligatorisk advokatkurs og ha minst to års godkjent juridisk praksis, vanligvis som advokatfullmektig, dommerfullmektig, politifullmektig, dommer eller som universitetslærer i rettsvitenskap. I løpet av tiden juristen tar advokatbevillingen har vedkommende tittelen «advokatfullmektig».

Obligatorisk etterutdanning

Det stilles høye krav til advokater, og det er derfor ikke nok å ha utdannelsen og advokatbevillingen. Mer enn 90% av alle advokater og advokatfillmektige i Norge er medlem av Advokatforeningen, og for å få lov til å være medlem skal man gjennomføre obligatorisk etterutdanning for å sikre at man følger rettsutviklingen. Hver femårsperiode er advokatene pålagt å gjennomføre 80 etterutdanningstimer i blant annet advokatetikk.

Ansvarsforsikring

For å beskytte klienter har advokater plikt til å tegne ansvarsforsikring og sikkerhetsstillelse. Hvis advokater pådrar seg erstatningsansvar overfor klienter i løpet av tiden de utøver advokatvirksomhet er dette dermed dekket. Advokatforeningen krever at sikkerheten skal være på minst 5 millioner kroner per advokat, mens beløpet ansvarsforsikringen skal dekke varierer med den enkelte advokatvirksomhetens art og omfang.

Oppsummering

Badedrakt Zoggs Badedrakt UNDERWIRE CONCEALED Zoggs KAHLIN Zoggs KAHLIN CONCEALED UNDERWIRE Etter å ha gjennomgått hva de to begrepene innebærer kan de mest vesentlige forskjellene mellom jurister og advokater fastslås som disse:

  • Alle advokater har juss-utdannelse og er dermed jurister, men ikke alle jurister har oppfylt kravene til å bli advokat. Det er derfor man ofte hører at «alle advokater er jurister, men ikke alle jurister er advokater». 
  • Advokaten har advokatbevilling og juristen har det ikke.
  • Det stilles langt høyere krav til advokater enn til jurister når det er snakk om forhold til klienter.
  • Advokaten kan representere klienter i retten, noe juristen ikke kan.
  • Advokater tar typisk høyere betaling enn juristen. Dette på bakgrunn av den ekstra utdanningen, praksisen og erfaringen i form av advokatbevillingen, samt etterutdanningen og det faktum at det stilles flere krav til advokaten.

Bortsett fra at jurister ikke kan stille i retten har de svært mange av de samme arbeidsoppgavene som advokater. Juristene kan som nevnt gjøre alt det samme som advokatene bortsett fra å representere klienter i rettsaker. Det er for eksempel vanlig å bruke jurister ved utarbeidelse av testamente, ektepakt, kjøp av bolig, skilsmisse og dødsbo.

Hvis det fremdeles er noe som virker litt uklart er du mer enn velkommen til å legge igjen en kommentar i kommentarfeltet!

Få hjelp av Ageras til å finne gode jurister og advokater nær deg – helt gratis. Ha en fin dag:-)

Klikk her og få 3 tilbud fra advokater!

Posted: 20 Oct, 2016 (Updated: 26 Jan, 2018)

Ageras yter ikke individuell økonomisk eller juridisk rådgivning, men har i stedet samarbeid med advokater, revisorer og regnskapsførere som hjelper deg videre. Fyll ut et av skjemaene nedenfor og motta tilbud fra profesjonelle rådgivere innen kort tid.

Få tilbud fra regnskapsførere

Få tilbud fra advokater

Overmateriale: 100% polyester Fôr: 100% polyester Vedlikeholdsråd: Håndvask