Artikkel 7 kalles «atomknappen» i EU-samarbeidet og signaliserer starten på en straffeprosedyre som i siste instans kan bety at Ungarn fratas stemmeretten i unionen.