Studiepoeng:60
Oppstart skole (Oslo og Spania):Høst
Oppstart nett:Vår og høst
Studieprogresjon skole:Fulltid
Studieprogresjon nett:Fulltid og deltid

Soyaconcept SAYA Bukser SAYA Soyaconcept SAYA SAYA Soyaconcept Bukser Soyaconcept Soyaconcept SAYA Bukser Bukser  

PCINEA Pieces Shorts Pieces Shorts PCINEA Pieces PCINEA Shorts Shorts PCINEA Pieces Pieces PCINEA wAnfW7gqP

Studiet gir deg grunnleggende kunnskaper i anatomi, fysiologi, sykdomslære og om medisinsk tenkemåte. Du lærer om menneskekroppens oppbygning, får en innføring i hvordan sykdom oppstår og kjennskap til forekomst, behandling og forebygging.

Årsstudiet kan danne grunnlag for å søke opptak til medisinstudier ved vårt samarbeidsuniversitet i Slovakia, eller kiropraktikkstudier i Storbritannia.
Studiet utgjør en selvstendig årsenhet og kan inngå som første år i bachelorgrader ved AMH.